Fuar stand hostesi hakkında

Stand hostesi, şirketlerin tanıtımı ve markaların ürettiği ya da sağladığı hizmetlerin reklamını yapan kişilerdir.
Stand hostesleri genellikle yarı-zamanlı olarak çalışan ek gelir etme amacında olan öğrencilerden oluşmaktadır.genel özellikleri güzel vucutlu, bakımlı, dış görünüme özen göstermesi olan büyük çoğunluğunun universite öğrencilerinin oluşturduğu hanım kız arkadaşlardır.

Stand Hostesliği Zor mudur?
Stand hostesliği ya da diğer adıyla fuar hostesliği çalışma saatlerinin biraz uzun olması nedeniyle yorucu olabilir.

Stand Hostesi Olma Kriterleri
Fiziksel görünümü iyi olmak,
Bakımlı, – Stand hostesleri çalıştıkları firmayı temsil ettiklerinden tepeden tırnağa bakımlı olmaları gerekmektedir.
Dış görünümüne özen gösteren,
Belirli bir kültürel ve eğitim seviyesine sahip, – Lise mezunu olmak genelde yeterlidir
Tercihen yabancı dil bilen,

olarak sıralanabilir.

fuar stand hostesi      sıvı deterjan

Menajerlik Hakkında

Menajerlik mesleği türkiye de işlemeyen bir müessesedir .

aslında bu mesleğe başka bir isim vermek daha doğru olur. örnek: sirdaş en yakışanıdır(!) kendi kendilerine karar alamayan, sadece şarkıcının-sanatçının ya da sanatçı yakının ağzı olan menajer olur mu? diye düşünmeden edemiyor insan. bu piyasada devamlı iyi iş yapan, aranan beş, bilemedin altı tane sanatçı var, bunların menajerleri ciddi paralar kazanıyor, diğerleri sürünüyor. zaten, sevilen aranan insanlar olan bu sanatçıların menajerine işler havadan tavadan geliyor, kendileri hiçbir çaba sarf etmiyor. ortaya koydukları bir proje yok! sanatçıyı ve maiyetini adam gibi taşıma yok! sanatçının başına bir iş gelse sorumluluk alma yok! isimlerini veremem ama aralarında; ciddi, bileğinin, yüreğinin, aklının, vizyonunun hakkıyla buralara gelen bir tane menajer yok! var diyen beri gelsin.

kimi ayakçıymış, sanatçı sevmiş yanına almış menajer yapmış; kimi garsonmuş, sanatçı sevmiş yanına almış menajer yapmış, kimi müzik şirketinin bir çalışanıymış, sanatçı sevmiş yanına almış menajer yapmış, kimi organizatörmüş, o işlerde rezil olmuş sanatçı sevmiş yanına almış menajer yapmış.

birde bu piyasada cinsel tercihleri sebebiyle korunan kollananlar var, onlar zaten ayrı bir tartışma konusudur. işin bu hale gelmesinde onların payı hiç de az değildir.

üzülerek de olsa çok defa şahit olduğum bir konuyu da özellikle dile getirmek isterim: menajerlerin arasında bazı sanatçılar veya sanatçının yakınları tarafından aşağılanan, tartaklanan, hakaret edilenler var. sırf para kazanıyor, hem de ballı para kazanıyor diye ağzını açamayanlar var. o tiplerin gururu yerlerde ama hala piyasadalar, işin tuhaf yanı da budur. piyasada herkes bu olayları çok iyi bilir.

sanatçı menajeri  deterjan

Fuar hakkında

Fuara Neden Katılmalı? Fuarda Ne Yapmalı?

Ülkemizde sanayiinin gelişmesi, yurtdışına ürün ve hizmet satışımızdaki artış ve rekabetin global anlamda artması ile ticari/ihtisas fuarları önem kazanmaya ve sayıları artmaya başladı. Biz de fuarlar konusunu artılarıyla eksileriyle sizler için inceledik.

Fuarların tarihi M.Ö. 300`lü yıllara kadar uzanır. Tarihsel bulgular; bize o zamanlarda takas yolu ile ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği pazar alanlarının var olduğunu göstermektedir.

Fuar ne demek?

Ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla, genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Bu tür etkinliklerde, alıcı ve satıcılar, çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya gelir. Fuarlar, zaman açısından sınırlandırılmış etkinliklerdir.

Firmalar Fuarlara Neden Katılmalı?

Çok yoğun yaşanan rekabet ortamında kurumlar, çok dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve dünyayı takip ediyor olmak zorundalar. Bugünün iş ortamında, hantal, yavaş, atalet içindeki kurumların yaşama şansı pek bulunmuyor. Hani başında zaman zaman şikayetçi olan hep aynı yüzler var ya; onlar sanırım kendi durumlarını gözden geçirmek zorundalar. Bu kadar yoğun yaşanan rekabet içinde başarılı olabilmek diğer faktörler yanında, bazı pazarlama aletlerini de iyi kullanabilmekten geçiyor. İşte bu pazarlama aletlerinin bir tanesi, bence en önemlisi doğru hazırlanmış ihtisas fuarları.

Fuar tarafsız bölgedir: İyi hazırlanmış bir fuar katılımcılarına bir gösteri alanı, bir satış bürosu ve bir satış imkanı sunar. Fuar katılımcı firmaları ve ziyaretçileri her zaman ki çevre ilişkilerinin dışında bir tarafsız bölge olan fuarlarda bir araya gelirler ve alıcı satıcı ilişkisi terse döner. Yani firma temsilcilerinin, müşterilerinin kapısını çalarak bir şeyler söylemek, dikkatlerini çekmek için çaba göstermeleri yerine, fuar ziyaretçisi, müşteri yani alıcı, kendi isteği ile parasını ve zamanını harcayarak, satın almaya, en azından bilgilenmeye hazır satıcının standının önünde beklemektedir. Alıcı gönüllü olarak bilgi edinmeye çalışmakta, satıcının mesajını anlamak istemektedir. Bu yaklaşım özellikle ihtisas fuarlarında büyük ölçüde sipariş anlamını taşımaktadır.

Doğru hazırlanmış fuara doğru alıcılar gelir: Doğru hazırlanmış ve katılımcıları tarafından kabul görmüş bir fuar o konuda ticaret yapanların büyük çoğunluğunu bir araya getirecektir. İyi kullanıldığı takdirde bir fuar yeni bir pazara, yeni bir ülkeye girmek için mükemmel bir yoldur.

Fuarda doğru ilişkiler kurulabilir: Bir fuar diğer pazarlama aletlerinde olmayan bir imkanı, tüm rakip ürünler mukayesesine de imkan vererek, bir satışı sonuçlandırmak için gerekli yüz yüze ilişkiyi satıcıya sağlar.

Ziyaretçilerin fuara bakış tarzı olumludur: Ziyaretçilerin fuara gitme nedeni çeşitli olmakla beraber fuardaki ürünleri topluca görmeye, onlar hakkında bilgi edinmeye ve satın alma kararlarını oluşturmaya gönüllü olmaları çok önemli, olumlu bir faktördür. Bir fuarın bütün bu üstünlüklerinin yanında, bir firmanın fuara neden katılması gerektiği ile ilgili bir hayli nedeni var:

fuardan haberler

Marka yüzü hakkında

Marka yüzü olarak seçilmeyi başaran kişilerin alacakları tutar ise çok daha büyüktür. Ancak genelde markalar son yıllarda marka yüzü olarak ünlü isimleri kullanmayı tercih etmektedir. Özellikle de medya da ismi çok geçen ünlü isimler daha fazla kişiye ulaşmayı sağlayacakları için tercih edilmektedir. Katalog çekimlerinin hızla artması bu çekimlerde kullanılacak mankenlerin çok daha kolay bir şekilde bulunabilmesi adına katalog mankeni ajansları kullanımını da sağlamıştır. Manken ajanslarından farklı olarak katalog mankeni ajaslarının çalışma prensipleri biraz daha farklıdır. Kozmetik ürünü  için kullanılabilecek mankenler için farklı çekimler gerçekleştirilirken ayakkabı katalog çekimlerinde kullanılabilecek mankenler için daha farklı çekimler yapılmaktadır. Bu tip manken ajanslarından bazıları mankenleri ile anlaşma yaparak başka ajanslarına üye olmalarını yasaklarken özellikle de piyasada yeni çalışmaya başlayan kişiler bu tip ajanslarla çalışmaktan uzak durmalı ve farklı ajanslara kayıt olarak iş bulma şanslarını arttırmalıdır. Yine moda fotoğrafçıları ile irtibata geçerek katalog mankeni olmak istiyorum şeklinde başvuruda bulunarak kayıt olmanız iş bulma şansınızı arttıracaktır. Genelde katalog fotoğrafçıları kendi modelleri ile çalışmayı tercih ettikleri için bu başvuru size büyük yarar sağlayacaktır.

Katalog mankeni  prova mankeni  

Katalog Mankeni nasıl olunur?

Katalog çekimlerinde ilgili ürünlerin tanıtımlarını gerçekleştirmek için hizmet veren mankenler katalog mankeni olarak isimlendirilmektedir. Ülkemizde artık katalog çekimleri gerçekleştiren markaların sayı olarak hızla artması katalog mankenliği için de taleplerin yine aynı hızda artmasına neden olmuştur. Özellikle de moda fotoğrafçısı tarafından gerçekleştirilen profesyonel çekimlerin başarısı direkt olarak çekimlerde kullanılan katalog mankeninin başarısına bağlı olarak görülmektedir. Bu nedenle hem katalog mankeni ajansları hem de moda fotoğrafçıları artık kadrolarını oluştururken çok daha seçici davranmaktadır. Aslında katalog mankenlerinin kazandıkları ücretleri çok büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Buradaki asıl belirleyici unsur katalog mankeninin görev aldığı çekimin sahibi olan marka ve bu markanın çekim için ayırdığı bütçeye bağlı olarak belirlenmektedir. Çekim bütçesinin büyük olduğu projelerde katalog mankeninin alacağı tutarda daha büyük olacağı gibi aynı zamanda küçük bütçeli projelerde bu tutar düşmektedir.

katalog mankeni

Fuar Mankeni hakkında;

stand (fuar) hostesliği, profesyonel bir meslek olduğu gibi, üniversite öğrencilerinin de derslerinden arta kalan zamanlarda yarı zamanlı olarak yaptıkları bir iştir.

stand hostesliği konusunda, iki ayrı kurum tarafından tanımlar üretilmiş ve standartlar belirlenmiştir. türkiye’de mesleki standart belirlemede yetkili iki kuruluş, türk standartları enstitüsü (tse) ve türkiye iş kurumu (işkur) bu konuda birbirinden bağımsız iki çalışma yapmıştır.

tanimlar
tse’ye göre stant host/ hostesliği, fuar, sergi ve kongre gibi organizasyonlarda, standın düzenlenmesi ve müşteri hizmetlerinin verilmesi ile ilgili meslek alanıdır.
işkur’a göre, kongre ve fuar hostesi, belirli bir süre içerisinde, kongre, seminer, fuar, sergi vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

temel ve mesleki özellikler
tse 12695 nolu standart – temel ve mesleki özellikler, işçi sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım, temel matematik, türkçe’yi doğru kullanma iletişim becerileri, kişisel becerileri, insan ilişkileri, bilgisayar okur yazarlığı, gibi konular ile stant host/ hostesliği mesleğinin icra edilmesinde gerekli meslekî bilgi, beceri, tutum, alışkanlık ve işin gereğine uygun yönetim, işletme bilgi ve becerilerin bütünüdür. kişisel beceri, stant host/hosteslerinin sorumluluk alma, kendine güven, ekip çalışmasına uyum, müşteriye dönük olma, liderlik, müzakere yapma, öz eleştiri yapma, problem çözümü ve karar alma konularındaki becerilerdir.
Detaylı bilgi için tıklayınız fuar mankeni

Fuar Hostesi ne demektir?

tse’ye göre stant host/ hostesliği, fuar, sergi ve kongre gibi organizasyonlarda, standın düzenlenmesi ve müşteri hizmetlerinin verilmesi ile ilgili meslek alanıdır.
işkur’a göre, kongre ve fuar hostesi, belirli bir süre içerisinde, kongre, seminer, fuar, sergi vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Detaylı bilgi için fuar hostesi